Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2005.43.594

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 marca 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 60/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii:

za wybitne zasługi w upowszechnianiu literatury i kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Barciński Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Felczak Ignacy,

za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Śliwowska-Bartsch Aleksandra,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Federacyjnej Republice Brazylii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. ks. Sobieraj Jan,

obywatel Republiki Bułgarii

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Toszew Spas,

obywatele Republiki Cypryjskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-cypryjskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Ellinas Simos, 7. Papphilippou Loukis,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Loizou Vakis,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Cypryjskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-cypryjskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Tekeli-Savvopoulou Urszula Klara,

obywatele Królestwa Danii:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz promowania polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Gąsiorowski Eugeniusz,

za zasługi w rozwijaniu polsko-duńskiej współpracy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Miedzianogóra Roman,

za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Jaroszewski Dariusz, 13. Kocuba Marek, 14. Szuster Lidia Łucja, 15. Zamorska Helena Benedykta, 16. Zarzycka Mariola Monika,

obywatele Republiki Francuskiej

za zasługi w pracy artystycznej, za działalność charytatywną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Cieśla Józef Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji polonijnych i kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Serkiz Michel,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Greckiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Gmoch Jacek Wojciech,

za zasługi w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Janakakos Andrzej Czesław, 21. Skandalis Ewa Barbara, 22. Zangles Anna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kapuścik Czesława Mirosława,

obywatel Republiki Greckiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. Karawolas Andreas,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Klaiber Klaus-Peter,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w ujawnieniu i udokumentowaniu prawdy o represjach wobec ludności polskiej w ZSRR

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Blinuszow Andriej, 27. Chajdarowa Jewgienija, 28. Głuszkow Siergiej, 29. Pietrow Nikita, 30. Rogaczow Michaił, 31. Roginskij Arsienij,

pośmiertnie

32. Griszyna Anna, 33. Łozinskij Wiktor,

za zasługi w ujawnieniu i udokumentowaniu prawdy o represjach wobec ludności polskiej w ZSRR

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Gniedowskij Michaił, 35. Konow Aleksandr, 36. Kriwienko Siergiej, 37. Szarkow Jurij,

obywatel Federacji Rosyjskiej i Państwa Izrael

za wybitne zasługi w ujawnieniu i udokumentowaniu prawdy o represjach wobec ludności polskiej w ZSRR

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

38. Freidenberg Maren.