Monitor Polski

M.P.2005.22.335

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 9/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz środowiska kombatanckiego, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bereznowski Bolesław, 2. Wiatrowski Jerzy Bogdan, 3. Zieliński Benedykt,

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność na rzecz organizacji kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Pszczoła Janusz Tadeusz, 5. Walkowski Andrzej, 6. Zarakowski Marek Władysław,

za zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Tarnowski Stanisław, 8. Żórawski Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Cierocka Leokadia, 10. Nerek-Doroba Maria,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Poznański Wiesław Karol,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Matczak Józef Jan, 13. Piotrowski Sławomir, 14. Tunkiewicz Stanisław Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Frąckowiak Leszek Jan, 16. Kosiński Jarosław Cyprian,

za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Marut Ryszard,

za zasługi w pracy dziennikarskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Żagiel Stefan Jan,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy w dziedzinie hodowli koni

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Müller Jürgen.