Monitor Polski

M.P.2005.19.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 stycznia 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 4/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Sobociński Adam Szczęsny,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Eljaszewicz Jan, 3. Orłowski Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu motorowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Witkowski Andrzej Wiktor,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Serdyński Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Leśniak Jan, 7. Śródecki Henryk Franciszek, 8. Tutak Krzysztof Mikołaj,

za zasługi dla rozwoju polskiego sportu motorowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Chałas Romuald Tadeusz, 10. Hancke Janusz Artur, 11. Hołowczyc Krzysztof, 12. Kropacz Bronisław Kazimierz, 13. Mołczanow Jerzy, 14. Pietrzak Andrzej Marek, 15. Solarewicz Jan, 16. Wypychowska Janina Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Czachor Jacek Grzegorz, 18. Dąbrowski Marek Witold, 19. Firek Zbigniew, 20. Krzyżanek Anita, 21. Łysakowski Marek Stanisław, 22. Pogorzelska Wanda, 23. Raczyłło Mirosław Jarosław, 24. Wróbel Maciej Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Błażusiak Tadeusz Jakub, 26. Hampel Jarosław,

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu, za działalność na rzecz Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Kiciński Edward Jan, 28. Stefanek Lucjan, 29. Walczak Andrzej Michał,

za wybitne zasługi dla rozwoju bankowości, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Borowy Ireneusz, 31. Celmer Romuald, 32. Gmerek Antoni, 33. Ratajczyk Jacek,

za zasługi dla rozwoju bankowości, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Adamczyk Jadwiga, 35. Gaber Danuta, 36. Jerzak Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Burzycka Ewa, 38. Fiałkowska Bronisława, 39. Kostyk Alina, 40. Lelonek Teresa, 41. Stanisławska Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Budz Jan,

za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Płoska Kazimiera, 44. Płoski Henryk.