Monitor Polski

M.P.2005.17.287

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 299/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Huczkowski Jerzy Janusz, 2. Kabała Bogusław, 3. Wawrykiewicz Jacek Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Ciepły Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Komorowski Adam Michał, 6. Olewicz Mściwoj.