Monitor Polski

M.P.2005.16.267

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 297/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności w ruchu ludowym

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jaworski Jerzy, 2. Wysogląd Jan,

za zasługi w działalności w ruchu ludowym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Płaczek Tadeusz Marek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej w Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Bremborowicz Mirosław Piotr,

za zasługi w działalności społecznej w Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Jakubczak Arkadiusz Wojciech,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Badach Tadeusz Tomasz, 7. Gumowski Bolesław, 8. Leszman Jan, 9. Owczarz Adam,

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kogut Antoni, 11. Malicki Władysław Józef, 12. Weber Helmut,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Grodek Jan, 14. Konopka Maria, 15. Kowkiel Witold, 16. Leyk Czesław Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kuciński Przemysław, 18. Pachota Wiesław,

za zasługi dla rozwoju gospodarczego kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kamiński Marek Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Grzejszczyk Wanda Katarzyna, 21. Konwicki Michał Cezary, 22. Kosicka Barbara Marianna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Prześlakowski Jacek Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Baraniecki Jerzy Marcin, 25. Skrzypek Władysław Józef, 26. Wiśniewski Ryszard Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Ciesielski Jerzy Jan, 28. Kwiatkowski Henryk Andrzej, 29. Mirzejowski Jan, 30. Wadas Jan Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kapeliński Jerzy Jan, 32. Kopaczewski Leszek Józef, 33. Kowalski Krzysztof Adam, 34. Nowakowski Marian Jan, 35. Stanecki Jędrzej Michał.