Monitor Polski

M.P.2005.16.265

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 290/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu historii i prawdy o Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Smoleń Kazimierz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Domachowski Witold Tadeusz, 3. Podhalański Zygmunt Stanisław, 4. Sułek Jerzy Bolesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Firkowski Mirosław Mieczysław, 6. Galica Wincenty, 7. Gałaj Janusz Czesław, 8. Goździuk Jan, 9. Imiołek Stanisława, 10. Kauc Zygmunt, 11. Kowalewski Jerzy, 12. Oleksy Krystyna, 13. Podlaski Stanisław, 14. Polakowski Tadeusz, 15. Samojło Włodzimierz, 16. Sawkiewicz Wanda, 17. Smreczyński Tadeusz Wojciech, 18. Strutyński Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Albiński Piotr Marek, 20. Obstarczyk Józef, 21. Repsch Ewa Maria, 22. Sobol Marian, 23. ks. Straub Krzysztof Bolesław, 24. Strzelecki Andrzej Józef, 25. Szuster Leszek Aleksander, 26. Szymańska Irena Katarzyna, 27. Truszczyński Wojciech Henryk, 28. Wisła Helena, 29. Zbrzeska Teresa Jadwiga,

za zasługi w upamiętnianiu historii i prawdy o Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Foltyn Władysław, 31. Foryciarz Lidia Stanisława, 32. Kaczyńska Eugenia Bożena, 33. Kubica Helena, 34. Pindur Bogusław, 35. Sawicki Jerzy Wojciech, 36. Smrek Witold Stanisław, 37. Tłomacki Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Białecka Alicja Janina, 39. Bochenek Barbara Maria, 40. Dąbrowska Jadwiga Maria, 41. Hutny Wanda Agata, 42. Iwaszko Stanisława, 43. Kacorzyk Andrzej Piotr, 44. Kram Alina, 45. Kupiec Jolanta Jadwiga, 46. Mensfelt Jarosław Stanisław, 47. Ryszka Dorota, 48. Serafin Irena Krystyna, 49. Setkiewicz Piotr Adam, 50. Stańczyk Antoni, 51. Winiaszewska Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Antończyk Krzysztof Stanisław, 53. Nowak Katarzyna Rozalia, 54. Nycz Dorota, 55. Obstarczyk Mirosław Wiesław, 56. Pasterak Ewa Danuta, 57. Płaczek Robert Tomasz, 58. Śliż Helena,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

59. Barnaś Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

60. Gasperowicz Andrzej, 61. Kahalik Irena Jadwiga,

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bednarczyk Jerzy, 63. Dychus Genowefa, 64. Paczyńska Maria, 65. Pawlak Józef, 66. Przysiecki Męcimierz Kazimierz, 67. Starzyk Wanda Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Abram Jerzy Marian, 69. Będkowski Bogdan Aleksander, 70. Brasławska Krystyna, 71. Danilczuk Krystyna, 72. Daszykowski Władysław, 73. Izdebski Jurysław, 74. Jaskulski Krzysztof Andrzej, 75. Kaczmarzyk Janina, 76. Koszela Stanisław, 77. Kwaśnicki Mieczysław Piotr, 78. Marciniak Zbigniew, 79. Mreńca Julian, 80. Wątor Marek Juliusz, 81. Zamłyński Tadeusz Franciszek, 82. Ziejewski Janusz, 83. Ziemkiewicz Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Bem Mariusz Jan, 85. Derenowska Bogumiła Małgorzata, 86. Kurcz-Kurczewska Renata Urszula.