Monitor Polski

M.P.2005.16.264

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 287/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej normalizacji:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szalewicz Andrzej Witold, 2. Szymborski Janusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Tkaczyk Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Szymański Janusz Henryk,

za zasługi dla rozwoju polskiej normalizacji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dmowska Halina, 6. Tuszewska Barbara Maria, 7. Waćkowski Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Generowicz Hanna Teresa, 9. Gruszka Anna Maria, 10. Jarońska Anna Danuta, 11. Kędzierska Irena Anna, 12. Kubit Barbara Małgorzata, 13. Matusiak Ewa Krystyna, 14. Niechoda Zygmunt Jerzy, 15. Opiłka Janusz Aleksander, 16. Przemyk Barbara Izabela, 17. Rosiak-Pałczyńska Tamara Elżbieta, 18. Stoczkiewicz Wiesław Jan, 19. Wojtasiak Irena Stanisława, 20. Wojtczak Wanda Maria, 21. Wolnicki Tadeusz Krzysztof, 22. Zalewski Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kubiak Danuta, 24. Malinowska Cecylia Stanisława, 25. Małuj Danuta Izabella, 26. Opiłka Zofia Joanna, 27. Polatowska Ewa, 28. Siemińska Małgorzata, 29. Steidel Anna Katarzyna, 30. Szterner Hanna Ewa, 31. Ślażyńska Elżbieta Ewa,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i naukowej, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Łazuga Waldemar,

za zasługi w pracy dydaktycznej i działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Łubińska Cecylia Stanisława,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Adamek Bogumił,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Chachlowska Jadwiga Janina,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej, za działalność na rzecz środowiska wiejskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Przybyło Bogumił,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, za działalność publiczną

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Plewa Jerzy Bogdan,

za wybitne zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Osika Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Włodarczyk Marian Zygmunt,

za wybitne zasługi w działalności związkowej i spółdzielczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. Członka Tadeusz, 41. Kazanecka Janina, 42. Skotarczak Bogumił Kazimierz,

za zasługi w działalności związkowej i spółdzielczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Foremski Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Gunia Marianna Anna, 45. Jackiewicz Emilian, 46. Szafran Krzysztof Mateusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kujawa Janusz Edward, 48. Łęgowski Jerzy Wojciech, 49. Zeglewicz Alojzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

50. Osiowy Ryszard Józef, 51. Pałubicki Jerzy, 52. Żelazny Jerzy Agaton,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Hałuszka Eustachy, 54. Jędrzejczyk Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Golszewski Stefan Bronisław, 56. Zabrocki Henryk Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Zielony Mirosława,

za wybitne zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

58. Łysakowski Waldemar,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

59. Kostulak Eugeniusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

60. Lemke Marian,

za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Banaś Andrzej Marian, 62. Kochalski Mirosław, 63. Niedziela Hanna Maria, 64. Olszowska Halina Felicja, 65. Plackowski Krzysztof Bogdan, 66. Rękas Zbigniew Władysław, 67. Szafrański Włodzimierz Tadeusz, 68. Szostak Ryszard, 69. Wichniak-Olczak Anita Daria,

za wybitne zasługi w działalności związkowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

70. Kąkol Sławomir,

za zasługi w działalności związkowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kopik-Nagłowski Jacek Andrzej, 72. Michałek Tadeusz Marian, 73. Prażuch Jerzy Wojciech, 74. Wojda Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Gutkowski Lech Stanisław, 76. Leszczyński Wiesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Bukowczan Czesław,

za zasługi w działalności pedagogicznej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Zinkiewicz Irena,

za zasługi dla rozwoju hodowli zwierząt:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Chmielewski Wiesław, 80. Gołębiowski Krzysztof Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Jarmołowicz Halina Eugenia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Hołownia Grażyna, 83. Mucha Leon Bronisław.