Monitor Polski

M.P.2005.15.255

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 285/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Tarmas Tadeusz,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Balcerak Krzysztof Władysław, 3. Gruszka Ewa Maria, 4. Zdybicka-Kaczmarek Marta,

za zasługi w krzewieniu polskiej oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Pszczoła Witold Tomasz,

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej nauki, kultury i sztuki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Zieliński Adam,

obywatel Królestwa Belgii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-belgijskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Bolland Paul,

obywatel Republiki Białorusi

za wybitne zasługi w działalności społecznej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Stybaniewicz Henryk,

obywatel Republiki Francuskiej

za zasługi dla środowiska polonijnego i kombatanckiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Lipiarski Jean,

obywatele Królestwa Hiszpanii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

10. Klemensiewicz Anna Maria, 11. Rodón Blasa Eduard,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Niewodniczański Tomasz,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Buhl Dieter Fridhelm, 14. Weustenhagen Michael Wilhelm,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kaatz Janina,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Chuda Maria, 17. Jarka Jan Stanisław, 18. Kubiak Józef, 19. Schwieters Malwina Zofia, 20. Zawada Józef,

obywatele Nowej Zelandii:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Ellis Helena Wanda, 22. Watembach Raymond Joseph, 23. Woźniak Aleksander,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Pisarek Jerzy,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Fukin Witalij, 26. Tichomirowa Tatiana,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Pietrow Nikołaj, 28. Wołczek Galina,

za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Głuszczenko Wiktor, 30. Kryłow Jodko Romuald, 31. Skworcow Jurij, 32. Ustinow Andriej,

za zasługi w propagowaniu języka polskiego, za upowszechnianie kultury i historii polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kuzniecowa Natalia,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Panina Jelena,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

35. Braun Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i charytatywnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

36. Bobak Franciszek, 37. Bober Kazimiera,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

38. Romański Janusz,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

39. Sapiejewski Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Młynek Janusz Marian,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

41. Conrad Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

42. Daley Richard Michael,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

43. Mc Cray Curtis, 44. ks. Minogue John,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 r., za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

45. Ensor David.