Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.35.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 35/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dutka Leszek Stanisław, 2. Joniak Juliusz Karol, 3. Noga Marian, 4. Pałecki Krzysztof, 5. Witek Zbigniew Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Lankosz Kazimierz Marian, 7. Szmuc Tomasz Bartłomiej,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Orczyk Marian Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Czarnecka Elżbieta, 10. Świderska Grażyna Jadwiga, 11. Wapiennik Kazimierz Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Adamiszyn Janusz Grzegorz, 13. Sępiak Wojciech Włodzimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu radców prawnych

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Kwiatkowska-Falęcka Elżbieta Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz organizacji kółek rolniczych, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Domagała Lucjan, 16. Dziadoń Józef, 17. Marzec Marianna, 18. Woźniak Irena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Kubik Mieczysław, 20. Marszałek Maria, 21. Musiałek Adam Jan,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kółek rolniczych, za osiągnięcia w pracy społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Laskosz Bohdan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Dorf Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Burski Ryszard, 25. Filipiak Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Lal Witold Włodzimierz, 27. Szczepaniak Helena, 28. Urbanek Anna Bożena,

za wybitne zasługi w działalności związkowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Cieszewski Adam Janusz, 30. Rybka Piotr,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Roślicki Wiesław,

za zasługi w działalności związkowej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kryjom Mieczysław Józef, 33. Nos Maria Małgorzata, 34. Winiarska Helena, 35. Wojciechowski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Czerwiński Zbigniew Jan, 37. Jęczmień Kazimierz Jerzy, 38. Kurpiejewski Zygmunt, 39. Ryczek Adam, 40. Żołnierczyk Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Drozd Czesław, 42. Kowalczyk Juliusz Piotr, 43. Krawczuk Alfred Jan, 44. Romaszewski Tadeusz, 45. Stola Anna Stanisława,

za wybitne zasługi w działalności w Stowarzyszeniu Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

46. Osiński Janusz Dominik,

za zasługi w działalności w Stowarzyszeniu Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Iwanowski Marek Andrzej.