Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.32.566

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 marca 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 28/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Lech Barbara Henryka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Erdmann Zdzisław Włodzimierz, 3. Gilar Karol Józef, 4. Gruby Maria Krystyna, 5. Ferenc Kazimierz Józef, 6. Hoppe Lilianna, 7. Jasińska Maria Elżbieta, 8. Konwerski Mirosław Marian, 9. Kozyra Czesław, 10. Krowicki Tadeusz Jan, 11. Podlecka Anna, 12. Preis Teresa, 13. Rauchut Janusz Grzegorz, 14. Szpak Antoni Bartłomiej, 15. Wilk Walter Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bąk Kazimierz, 17. Brzeziński Jan, 18. Golec Zbigniew Piotr, 19. Heinzel Renata Helena, 20. Horsthemke Krystyna, 21. s. Husson Halina, 22. Konefał Józef, 23. Norko Piotr, 24. Pancewicz Michał, 25. Ulchurska-Jackowska Bożena, 26. Werner Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Gałka Antoni, 28. Jankowska-Grzywa Wiesława Kazimiera, 29. Jastrzębska-Kołodyńska Aleksandra Helena, 30. Kmiecik Józef Stanisław, 31. Serafin Danuta, 32. Skibior-Pawłowska Bożena, 33. Stepnowska Bożenna Jadwiga, 34. Szymczak Elżbieta Marianna, 35. Urbański Andrzej, 36. Wrzosek Alicja Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Basta-Chmielewska Leonarda Ewa, 38. Borowska Emilia Józefa, 39. Borowska Małgorzata, 40. Boulangé Krystyna, 41. Burchard Lidia, 42. Chodyniecka Danuta Adriana, 43. Cyrankowski Wojciech, 44. Dąbrowski Jerzy, 45. Drąg Kazimierz, 46. Drozdek Stanisław, 47. Jurkiewicz Henryk, 48. Mickiewicz Ewa Elżbieta, 49. Pawłowski Władysław, 50. Peplińska Bronisława Helena, 51. Pióro Jadwiga Maria, 52. Skórka-Nowicka Anna, 53. Sokołowska Irena, 54. Szczególski Stanisław, 55. Szczepański Wiesław Jerzy, 56. Szkurat Jan, 57. Szysz Barbara, 58. Tułodziecka-Terenda Beata, 59. Wrzosek Zbigniew Piotr,

za wybitne zasługi dla rozwoju bankowości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

60. Trzeciak Zbigniew Kazimierz,

za zasługi dla rozwoju bankowości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Małkowski Jerzy Władysław, 62. Murawski Stanisław, 63. Strzębska Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Jabłońska Janina Anna, 65. Świątek Andrzej, 66. Wincencik Ireneusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Bałdowski Jarosław Maciej, 68. Waszkielewicz Jacek Waldemar.