Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.10.148

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 238/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju łowiectwa i ochrony przyrody, za działalność społeczną:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Suchorończak Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Mroczkowski Augustyn, 3. Stanik Czesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kozioł Ryszard, 5. Michaś Ireneusz, 6. Mościcki Adam, 7. Nosek Józef Edward, 8. Straszyński Gustaw,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Bosak Franciszek, 10. Brabletz Andrzej, 11. Butkiewicz Zenon, 12. Czub Jan Janusz, 13. Dzięciołowski Ryszard Marek, 14. Górski Jerzy, 15. Grylewicz Stanisław, 16. Gwóźdź Jan, 17. Hermanowski Jerzy, 18. Klejnotowski Zdzisław, 19. Krawiec Aleksander, 20. Krzywkowski Andrzej, 21. Kubok Jan, 22. Kusiba Stanisław Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Fischinger Andrzej, 24. Gawor Janusz Ludwik, 25. Prokopiuk Tadeusz Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Brykowska Maria Elżbieta, 27. Jurczak Stefan Stanisław, 28. Kleszczyńska Barbara Maria, 29. Krasnowolski Bogusław Józef, 30. Załubski Stanisław Władysław, 31. Zdrada Jerzy Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Dowgier Henryk Aleksander, 33. Gawłowska Teresa, 34. Łaciak Krystyna Bożena, 35. Nieduszyński Zbigniew Eustachy, 36. Passowicz Wacław Ludwik, 37. Płuska Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Hardt Edward, 39. Zań-Ograbek Genowefa,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. Czekałowski Leopold, 41. Gąsiorowski Władysław, 42. Hińcz Mirosław Stanisław, 43. Janowska Zdzisława Teresa, 44. Łaszek Mirosław Kazimierz, 45. Skalny Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

46. Dziabaszewski Bohdan Adam, 47. Górska Zofia Jadwiga, 48. Kaptur Gerard Jerzy, 49. Koziak Sabina Halina, 50. Krzemiński Marek Mirosław, 51. Krzempek Władysław Józef, 52. Limanowska Henryka Walentyna, 53. Lis Maciej Lech, 54. Łompieś Ewa Krystyna, 55. Major-Milewczyk Barbara, 56. Miesojed Zbigniew Ryszard, 57. Poterała Jadwiga, 58. Wnuk Zygmunt Antoni,

za zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Abramczyk Stanisław, 60. Balcer Stanisław Andrzej, 61. Grobelny Jerzy Henryk, 62. Karnicki Edward Wiesław, 63. Kiełtyka Tadeusz, 64. Kimel Zbyszek, 65. Krasnowolski Andrzej Jan, 66. Leciejewski Stefan Adam, 67. Łompieś Jerzy Kazimierz, 68. Maziarz Zofia Elżbieta, 69. Miller Andrzej, 70. Nurkiewicz Wiesław Andrzej, 71. Stanek Kazimierz Józef, 72. Stanowski Tadeusz Bogdan, 73. Suchy Jerzy Józef, 74. Terlecka Urszula Maria, 75. Tokarski Jan, 76. Wituszyński Marek Arkadiusz, 77. Wojtoń Tadeusz Józef, 78. Żabiełowicz Wanda Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Belowska Urszula, 80. Blecharczyk Wojciech Aleksander, 81. Bodnar Teresa Marta, 82. Chmielewski Wiesław, 83. Cichocki Wiesław Stefan, 84. Durska Bożena Anna, 85. Dzianach Marianna, 86. Gawarecki Kajetan Wacław, 87. Głodkiewicz Alicja, 88. Janas Regina Halina, 89. Konior Alina Bogumiła, 90. Januszewska Anna Maria, 91. Kowalińska Ewa Krystyna, 92. Kreto Barbara Elżbieta, 93. Kubik Marek Piotr, 94. Leśniewicz Iwona Danuta, 95. Łapczyński Jacek, 96. Mielczarek Urszula, 97. Mikołajko-Rozwałka Anna, 98. Murawski Edmund Piotr, 99. Neugebauer-Błaszyk Anna, 100. Panek Henryka Barbara, 101. Penkalla Dorota Maria, 102. Potulska-Klein Barbara Elżbieta, 103. Romankow Jacek Cyprian, 104. Stanisz Halina, 105. Stompor Ewa Zofia, 106. Struś Bogdan Marek, 107. Sycz Andrzej, 108. Wolska Maria Jadwiga, 109. Zawadzka Zofia, 110. Żydek Gabriela Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Burczyk Teresa Krystyna, 112. Fudała Małgorzata, 113. Gogacz Tomasz Wojciech, 114. Grabecka Grażyna Maria, 115. Hadam Celina, 116. Halastra-Petryna Grażyna Barbara, 117. Janeczek Lilianna Ewa, 118. Klimza Witold Paweł, 119. Kosiba Krystyna, 120. Kucal Sławomir Tomasz, 121. Linkowska Halina, 122. Pawłowska Katarzyna Agata, 123. Podbereski Dariusz Krzysztof, 124. Poliszuk Elżbieta Janina, 125. Popiołek Stanisław Mikołaj, 126. Przybysz-Wojciechowska Barbara Ewa, 127. Sieniawska-Kuras Anna, 128. Szczęsna Ewa, 129. Szyler Elżbieta Jadwiga, 130. Śliwowski Dariusz Zdzisław, 131. Trzeciak Maciej, 132. Tyrała-Czop Maria Teresa, 133. Wiącek Maria Romana, 134. Wójcik Alina Maria, 135. Zarzycka Maria Janina, 136. Żak Jolanta Helena.