Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.8.124

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 239/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kasprzak Tadeusz Walery,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Okólski Marek Stanisław, 3. Sztyber Władysław Bogdan, 4. Timofiejuk Igor,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kazimierczak Zofia, 6. Kula Małgorzata Mścisława, 7. Rutkowski Wiktor, 8. Socha Mieczysław, 9. Świtalski Władysław, 10. Wiszniewski Zbigniew,

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bednarski Marek, 12. Liberda Zofia Barbara, 13. Lubbe Andrzej, 14. Michałek Jan, 15. Sztandar-Sztanderska Urszula, 16. Wilkin Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Gucwa-Leśny Ewa, 18. Kochanowicz Jacek, 19. Stankiewicz Tomasz, 20. Topińska Irena, 21. Tymowska Katarzyna, 22. Wolniak Radosław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Piekarska Danuta Wanda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Krzysztofik Józef, 25. Witecka Izabella.