Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.8.123

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 235/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy na rzecz środowisk żołnierskich, za działalność społeczną w Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Janowski Andrzej, 2. Matysiak Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bednaszewski Roman, 4. Chodyniecki Mieczysław, 5. Koseski Adam Waldemar, 6. Landowski Czesław, 7. Mucha Roman, 8. Odrzywołek Kazimierz, 9. Oświeczyński Jan Bolesław, 10. Piotrowski Tadeusz Kazimierz, 11. Respondek Mieczysław Walenty, 12. Rokicki Lucjan Stefan, 13. Sobolewski Marian, 14. Szydłowski Leszek Jan, 15. Ternes Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Cierpich Emil Paweł, 17. Kamieński Stanisław, 18. Krawczyk Maria, 19. Nowicki Anatol,

za zasługi w pracy na rzecz środowisk żołnierskich, za działalność społeczną w Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Urban Eugeniusz Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Ruciński Maciej Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Bęczkowska Barbara Małgorzata,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Norin Maria Stefania,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Szymańska Halina Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Janicka Ewa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności wiejskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Dwornik Zofia Wiktoria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności wiejskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Haręża Mieczysława Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Gniłka Marian Stanisław, 29. Witkowska Jadwiga Helena,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz zapobiegania narkomanii

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Łazuga-Koczurowska Jolanta Lucyna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz zapobiegania narkomanii:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Koehne Wojciech, 32. Oszczakiewicz Robert Stanisław, 33. Władoń Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Adamiak Piotr Zdzisław, 35. Bączkowska Bogusława Katarzyna, 36. Kosiński Jarosław, 37. Majdański Cezary Piotr, 38. Medowski Zygmunt, 39. Pakuła Piotr, 40. Sioma Małgorzata, 41. Sztajner Iwona Ewa, 42. Śniegula Andrzej Ryszard, 43. Wiewióra Danuta Elżbieta, 44. Woźniak Krystyna Danuta, 45. Zielińska Elżbieta, 46. Zieliński Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Fijałkowski Wojciech, 48. Humski Robert, 49. Piniaś Roman Zygmunt,

na wniosek Szefa Kancelarii Sejmu

za zasługi w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Genert Ewa Aleksandra, 51. Kubańska Eliza, 52. Sokołowska Lucyna Maria, 53. Sztet Wanda Małgorzata, 54. Turek Grażyna Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Woźniak Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Wojcieszek Agata Iwona,

za zasługi w pracy na rzecz środowisk żołnierskich, za działalność społeczną w Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego:

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Kozłowski Jerzy,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Wiszowaty Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Chodorowski Wiesław, 60. Koc Tadeusz Jan.