Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.5.94

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 212/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kaniewska-Forbert Maria,

za wybitne zasługi w propagowaniu politycznej, kulturalnej i społecznej integracji Europy, za działalność na rzecz uczestnictwa Polski w strukturach europejskich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Skórzyński Zygmunt Wacław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Mieszkowski Marian, 4. Omelaniuk Anatol Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Binas vel Binasiak Antoni, 6. Wyszkowski Józef Zdzisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Mikoda Kazimierz, 8. Włodek Leszek Marian, 9. Zwierzyński Franciszek,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Czerwińska Ewa Maria,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Balicka-Rudy Elżbieta Anna, 12. Boćkowski Waldemar, 13. Dziak Stefan, 14. Jóźwik Barbara, 15. Riwerska Barbara, 16. Sadowski Henryk,

na wniosek Szefa Kancelarii Sejmu

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Arnold Barbara, 18. Dąbrowa Aleksandra, 19. Kamiński Bronisław, 20. Marchel Irena, 21. Sołtysiak Włodzimierz Kazimierz, 22. Sosińska Wiesława Elżbieta, 23. Wiącek Kazimierz Władysław, 24. Zalewski Marek Gerard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Cegielski Marek Mieczysław, 26. Chmielewska-Gorczyca Ewa Małgorzata, 27. Głuszek Zofia Barbara, 28. Górska Alicja Barbara, 29. Kałużny Edward Jan, 30. Krajewska-Goliasz Barbara Marianna, 31. Kramarczyk Grażyna Anna, 32. Krzosek Elżbieta Krystyna, 33. Lada Bożenna Maria, 34. Laskowski Mirosław, 35. Lewandowski Maciej, 36. Nowakowska Teresa Grażyna, 37. Pietrzak Anna Małgorzata, 38. Rómmel Krzysztof Jan, 39. Salamończyk Dariusz Włodzimierz, 40. Strzelecka Joanna, 41. Szuba-Stanienda Irena, 42. Więch Alicja Henryka, 43. Wojas Lidia Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Klimkiewicz Piotr Paweł, 45. Kowal Zdzisław, 46. Markiewicz-Gabińska Katarzyna Małgorzata, 47. Paszkiewicz Bożena Dorota, 48. Radwańska Aleksandra.