Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.2.39

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 września 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 199/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Królestwa Danii

za zasługi dla rozwoju energetyki wiatrowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Madsem Peter Stenvald,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy kulturalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Versyck Jean Claude,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Okoniewski Andrzej,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Sobczuk-Klimek Alina,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii niemieckiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Jażewski Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

6. Adamski Elżbieta,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz Polski:

7. Jeszke-Zillmer Aleksandra Urszula, 8. Zillmer Hartwig,

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Mostwin Danuta,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Lobrow Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jankowicz Marek,

obywatelka Konfederacji Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Willener Isobel Sylvia,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i sztuki

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Kolankowski Witold.