Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.2.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 września 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 198/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ossowski Jacek Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Różycki Lech Marceli,

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu energetycznego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Krzywoszyński Wacław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony własności przemysłowej w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Świechowski Michał Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Głowacka Elżbieta, 6. Hołodyn Stanisław, 7. Jurczakowska Maria Janina, 8. Kosiński Wiesław Tomasz, 9. Miklasiński Zenobiusz, 10. Sobczyk Marta Ewa, 11. Włodek Jerzy Józef, 12. Zaremba Marianna Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony własności przemysłowej w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Giżyński Władysław Adam, 14. Karyś Romuald, 15. Korlak Stanisław, 16. Święcicka Halina Emilia, 17. Więckowska Monika Maria, 18. Witkowska Danuta Halina, 19. Zabrocka Hanna Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Adamus Witold Antoni, 21. Czyż Marta Donata, 22. Kędzierska Bożenna Urszula, 23. Maciąg Wojciech Konrad, 24. Pyl Cezary Andrzej, 25. Zawadzki Jacek Jerzy, 26. Żychowicz Roman,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Rethmann Norbert.