Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.5.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2002 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 263/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Nowicki Roman Kazimierz,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Szczepanowski Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Hinc Stanisław Waldemar, 4. Mikoda Ryszard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Jurga Andrzej Mieczysław, 6. Ochoński Marian Józef, 7. Pielak Grzegorz Franciszek, 8. Połtorzycki Tamerlan, 9. Wróbel Józef,

za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Broda Adolf Tadeusz, 11. Dzieniewicz Adam Bronisław, 12. Rybak Marek, 13. Świtkowski Krzysztof Piotr,

za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Bandrowska-Moszyńska Alicja.