Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2002.30.476

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 75/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jaroszenko Eustachy, 2. Łysakowski Józef, 3. Szczygielski Mieczysław Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gołuchowski Janusz,

za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności w ruchu "Amazonek"

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Mika Krystyna Aleksandra,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Kuźma Józef, 7. Wachnicki Eugeniusz Wojciech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Budrewicz Tadeusz, 9. Zakrzewski Marian Adolf,

za wybitne zasługi w rozwijaniu i koordynowaniu współpracy naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie z zagranicą

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Kałużny Jan Władysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Stryczyński Marcin Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gielniak Janusz Jakub, 13. Jaworski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Erd Stefan Józef, 15. Guździoł Roman, 16. Kacer Jerzy, 17. Kurowicki Zbigniew, 18. Marcak Jan, 19. Porochoński Kazimierz, 20. Warchał Adam,

za zasługi w krzewieniu kultury, za osiągnięcia w pracy z młodzieżą

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Grudziński Tadeusz.