Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2002.30.470

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 76/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Maciejewicz Janusz Tomasz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Sala Antoni Edward,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Karwatowski Jan Franciszek, 4. Pieronkiewicz Henryka Halina, 5. Tokarski Mariusz, 6. Walkowiak Witold Michał, 7. Zdyb Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Cegiełła Piotr, 9. Kaczmarek Robert Józef, 10. Maślanka Mieczysław, 11. Mazur Krzysztof, 12. Sikora Sławomir Stefan, 13. Swat Tadeusz Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bil Mieczysław, 15. Dziekańska Lilianna, 16. Głogowska Halina, 17. Głowacki Kazimierz, 18. Kozłowska Bożena Małgorzata, 19. Kręcina-Głuszyńska Antonina, 20. Stawski Waldemar Józef, 21. Walencik Henryk, 22. Wasilewski Grzegorz Henryk, 23. Wołyniec Ilona.