Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2002.3.55

Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 271/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych zasług w niesieniu pomocy potrzebującym

1. Sendler Irena Stanisława,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

2. Englert Jan Aleksander,

za wybitne zasługi w działalności telewizyjnej

3. Walter Mariusz Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej:

4. Danczowska Kaja, 5. Stefańska-Kłyś Elżbieta Maria,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej

6. Holland Agnieszka Irena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy społecznej

7. Kwiatkowski Jan,

w uznaniu wybitnych zasług w zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju

8. generalny inspektor Policji Michna Jan Andrzej,

za wybitne zasługi dla nauki polskiej

9. Ratkiewicz-Landowska Romana Elżbieta,

za wybitne zasługi dla Straży Granicznej, za działalność publiczną i społeczną

10. Bieńkowski Marek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w rozwijaniu i promowaniu polskiego rolnictwa

11. Grouss Małgorzata Teresa,

w uznaniu wybitnych zasług w działalności samorządowej, za osiągnięcia w pracy społecznej

12. Kościelny Kazimierz Walerian,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej wsi

13. Szatkowska Genowefa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności samorządowej i społecznej

14. Grzyb Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

15. Patera Bogusław Janusz.