Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.17.290

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 53/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wachowiak Janusz Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Drogosz Leszek Melchior, 3. Paździor Kazimierz Sylwester, 4. Tołwiński Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Białous-Zuchowicz Maria, 6. Błońska Krystyna, 7. Giersz Adam, 8. Nawara Ireneusz Janusz, 9. Nazarko Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Dobrowolska-Nowak Maria Teresa, 11. Miklas Krzysztof, 12. Person Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kumidor Zbigniew,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną na rzecz Izby Projektowania Budowlanego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Bratkowski Andrzej Wojciech,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Kłos Tadeusz Stanisław, 16. Köhle Jerzy Henryk, 17. Wysocki Czesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Cichocki Mieczysław Wojciech, 19. Jusik Marek, 20. Orlikowski Antoni Jerzy, 21. Przygoda Dariusz Adam, 22. Szymański Mieczysław, 23. Zajbert Andrzej Maciej,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną na rzecz Izby Projektowania Budowlanego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Greszta Jerzy Lesław, 25. Kaniak Andrzej Zbigniew, 26. Leszczyński Dymitr, 27. Rybkowski Henryk Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bilicki Witold Lech, 29. Charciarek Zdzisław Roman, 30. Dykier Jerzy Marian, 31. Feluch Wiktor Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Zielińska Janina Stanisława,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kozłowska Zofia Władysława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Dobrzycki Michał, 35. Kasprzyk Stanisław.