Monitor Polski

M.P.2001.12.193

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lutego 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 25/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego regionu

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Grządziel Krzysztof,

za zasługi dla rozwoju gospodarczego regionu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chęsiak Roman, 3. Patalas Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Głowacki Jan, 5. Gólczyński Marek Władysław, 6. Jezierski Sławomir, 7. Michalska Mirosława, 8. Ochociński Janusz, 9. Raniszewska Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Chęsiak Paweł, 11. Gapiński Tadeusz, 12. Jabłoński Waldemar, 13. Kłosiński Krzysztof, 14. Lewandowski Robert, 15. Łaziński Robert, 16. Sobczak Krzysztof,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, za zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Turowski Krzysztof Henryk,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy, za propagowanie wiedzy o Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Dombrowski Hans Dieter,

na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Adamczyk Ryszard Bolesław, 20. Błachowicz Mateusz Wacław, 21. Cegliński Kazimierz, 22. Długosz Stefan, 23. Guz Witold, 24. Kardela Bolesław, 25. Olszewski Kazimierz, 26. Szejn Bogdan Paweł, 27. Tryniak Jerzy Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Czerwonko Andrzej Lech, 29. Gesek Wojciech Marek, 30. Wyszomirski Stanisław.