Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2001.5.93

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2000 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 290/2000

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności związkowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Adamiak Stanisław Tadeusz, 2. Frydel Zbigniew Tadeusz, 3. Michałak Wiesław, 4. Mularczyk Jan, 5. Piwkowski Wiktor, 6. Starnowski Czesław Kazimierz,

za zasługi w działalności związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Gałuszka Czesław, 8. Grzybczak Marian, 9. Kopiński Zygmunt, 10. Kucharski Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Adamczyk Mirosława Anna, 12. Bajerowski Adam, 13. Bim Andrzej Leonard, 14. Chmiel Krystyna Katarzyna, 15. Hendzel Ryszard Michał, 16. Karaszewski Sławomir, 17. Klepczuk Danuta Mieczysława, 18. Mędrecki Wojciech, 19. Olesińska Krystyna Wiesława, 20. Sikorski Andrzej Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Adamowska Elżbieta Maria, 22. Bujak Zbigniew Marek, 23. Bzymek Marek Aleksander, 24. Jankowski Henryk, 25. Kasietczuk Józef, 26. Kiciński Jacek Adam, 27. Kotnis Mirosława Elżbieta, 28. Marciniak Tadeusz Stefan, 29. Mękal Danuta Maria, 30. Orman Pelagia Franciszka, 31. Radzięciak Malinka, 32. Skibiński Krzysztof Edward, 33. Warchał Marian Jan,

za zasługi w działalności społecznej w Demokratycznej Unii Kobiet

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Obara Alicja, 35. Stradomska Alicja, 36. Wodyk Anna Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grzela Joanna, 38. Sajecka Janina Kazimiera.