Monitor Polski

M.P.2000.36.725

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 listopada 2000 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2000 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 217/2000

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju komunikacji, za osiągnięcia w pracy społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gołaszewski Andrzej, 2. Komorowski Henryk Jerzy, 3. Szmajdowicz Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Krychniak Stefan Jędrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Fijołek Marian Karol, 6. Kozieł Stanisław, 7. Ludera Edward Stanisław, 8. Sałata Władysław Zygmunt,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju komunikacji, za osiągnięcia w pracy społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bogusławski Jan Wiktor, 10. Fabirkiewicz Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Koper Andrzej.