Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1999.31.482

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1999 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 1999 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 162/99

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatelka Republiki Czeskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Sobotkova Marie,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy polskiej służbie zdrowia

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Sonik Liliana,

obywatele Państwa Izrael

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania współpracy polsko-izraelskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Majerczak Beniamin,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Shachar David,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej

za zasługi w działalności na rzecz Polaków przebywających w Libii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. ks. Rzepka Mieczysław,

obywatel Królestwa Niderlandów

za zasługi w działalności na rzecz restrukturyzacji polskiego przemysłu, za zaangażowanie w promowaniu wybitnie uzdolnionej młodzieży polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Van Oost Jacob,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Peru

za wybitne zasługi w kultywowaniu polskich tradycji

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. ks. Szeliga Edmund,

obywatele Republiki Peru

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Ławiński-Thiessen Hilda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Leon Pazos Alejandro,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu osiągnięć polskich inżynierów w Peru

10. Fernandez Vorsas de Lopez Martha,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia w stosunkach polsko-żydowskich

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Adler Jan,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Borkowska Zofia, 13. Borkowski Stanisław, 14. Leja Hanna, 15. Łukasik-Januszkiewicz Kamila.