Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1999.31.473

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1999 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 1999 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 152/99

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-żydowskiego, za upamiętnianie historii i kultury społeczności żydowskiej w Skierniewicach

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zwierzchowski Tadeusz s. Antoniego,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Straszewski Leszek s. Antoniego,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zasługi w propagowaniu sportów motorowodnych

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kowalski Jerzy s. Władysława,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi dla rozwoju sportów motorowodnych, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Czarnecki Stefan s. Teofila, 5. Heinich Fabian s. Jana, 6. Jakubowski Leszek s. Edmunda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Śniadecki Jerzy s. Leona.