Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1999.27.416

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 sierpnia 1999 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 1999 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 137/99

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Nowakowski Bolesław s. Henryka,

za wybitne zasługi w działalności w ruchu pracodawców:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jesionek Bolesław s. Józefa, 3. Wawruk Jerzy s. Bazylego, 4. Wilk Henryk s. Władysława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Boroń Jerzy s. Stefana, 6. Kirsz Wilhelm s. Piotra, 7. Mazan Waldemar s. Zygmunta, 8. Oleksy Henryk s. Jana, 9. Usakowski Henryk s. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Fiodorow Konstanty s. Leona, 11. Klapkowski Jan s. Jana, 12. Kornowski Wojciech s. Tadeusza, 13. Kujawa Jerzy s. Stanisława, 14. Niedziela Franciszek s. Romana, 15. Sapiński Zbigniew s. Zdzisława, 16. Steinmetz Waldemar s. Jana,

za zasługi w działalności w ruchu pracodawców

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Burzycki Jerzy s. Wacława, 18. Kunc Lech s. Kaliksta, 19. Pacholski Wiesław s. Jana, 20. Piontek Danuta c. Czesława, 21. Prawdzik Sławomir s. Piotra, 22. Rojek Paweł s. Alfreda, 23. Rozenberg Krzysztof s. Jerzego, 24. Stankiewicz Wanda c. Antoniego, 25. Stępniewski Andrzej s. Michała, 26. Dzierliński Andrzej s. Stanisława, 27. Hunek Sławomir s. Stanisława, 28. Jakimowicz Zygmunt s. Hieronima, 29. Karwowski Leszek s. Edwarda, 30. Kowalczyk Zbigniew s. Władysława, 31. Lutostański Tadeusz s. Stanistawa, 32. Modzelewski Rafał s. Tadeusza, 33. Woźniak Janusz s. Seweryna,

za wybitne zasługi w pracy i działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Stodolski Zenon s. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Kleszcz Zdzisław s. Bronisława, 36. Kołakowski Tomasz s. Eugeniusza, 37. Pałko Tadeusz s. Bronisława, 38. Sosnowski Mirosław s. Wiktora,

za zasługi w pracy i działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gondek Piotr s. Mieczysława, 40. Gregorczyk Maria c. Henryka, 41. Świderska Zofia c. Czesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Materska Ewa c. Wiktora, 43. Stachurska Lila c. Jana,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Grabowski Antoni s. Antoniego, 45. Laska Stani staw s. Franciszka,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bednarkiewicz Jerzy s. Mariana, 47. Jastrzębski Edward s. Mieczysława, 48. Witkowski Waldemar s. Ryszarda,

za zasługi w działalności związkowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kosterna Mirosława c.Tadeusza.