Monitor Polski

M.P.1998.43.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 października 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 199/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności artystycznej oraz za zasługi w pracy dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kluba Henryk s. Romana, 2. Nas Jerzy s. Stanisława,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Karabasz Kazimierz s. Mieczysława, 4. Pawlicki Michał s. Mieczysława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Ancuta Andrzej s. Eugeniusza, 6. Sochnacki Bogusław s. Władysława, 7. Wójcik Jerzy s. Michała,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Drewno Tadeusz s. Wawrzyńca, 9. Grabowski Stanisław s. Bolesława, 10. Korcelli Jacek s. Kazimierza, 11. Machulski Jan s. Antoniego, 12. Mirowska Ewa c. Kazimierza, 13. Sobociński Witold s. Zygmunta, 14. Świrta Czesław s. Franciszka,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Zając Wiesława c. Bolesława,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. gen. dyw. Bielecki Jarosław s. Jana, 17. gen. dyw. Robełek Marian s. Stanisława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. gen. bryg. Chmiel Józef s. Ewalda, 19. gen. bryg. Filipiak Stanisław s. Józefa, 20. Konieczny Leszek s. Bolesława, 21. płk Skoczek Andrzej s. Eugeniusza, 22. Zarembowicz Andrzej s. Edwarda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. gen. bryg. Cybulski Wincenty s. Teofila, 24. płk Duda Zdzisław s. Jana, 25. płk Gackowski Andrzej s. Wiktora, 26, płk Kużniar Stanisław s. Wojciecha, 27. płk Nowak Pawet s. Kazimierza, 28. płk Rybak Stanisław s. Jana, 29. płk Sąsiadek Włodzimierz s. Zygmunta, 30. płk Smakulski Edmund s. Edmunda, 31. gen. bryg. Szymański Witold s. Jana, 32. płk Żulewski Bogusław s. Edwarda,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. ppłk Banaszek Kazimierz s. Wacława, 34. ppłk Dziedzic Józef s. Jana, 35. ppłk Janowski Wiesław s. Franciszka, 36. ppłk Zagańczyk Hubert s. Zdzisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kowalczyk Bożenna c. Józefa,

za wybitne zasługi w działalności w organizacjach samorządowych radców prawnych:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Berendowicz Emil s. Jana, 39. Czacki Aleksander s. Józefa, 40. Królikowski Stanisław s. Antoniego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

41. Popczyk Andrzej s. Bronisława, 42. Skotnicki Andrzej s. Edwarda.