Monitor Polski

M.P.1998.42.597

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 października 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 197/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki łowieckiej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Małolepsza Augustyna c. Henryka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bartczak Ryszard s. Władysława, 3. Bluj Wincenty s. Ludwika, 4. Brzuski Paweł s. Józefa, 5. Łabudzki Lesław s. Józefa, 6. Misiak Józef s. Michała, 7. Sosiński Stanisław s. Zygmunta, 8. Szostakowski Wojciech s. Stefana, 9. Wysiński Mieczysław s. Aleksandra, 10. Zaremba Grzegorz s. Zygmunta,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bugaj Leszek s. Jana, 12. Ciążela Kazimierz s. Jana, 13. Cichowski Karol s. Stefana, 14. Domek Sylwester s. Ignacego, 15. Gniewkowski Edmund s. Jana, 16. Górski Jerzy s. Jana, 17. Grylewicz Stanisław s. Antoniego, 18. Hałasa Alfred s. Wawrzyńca, 19. Hryciew Ludwik s. Piotra, 20. Karnas Henryk s. Michała, 21. Kompa Aleksander s. Wacława, 22. Ochnio Eugeniusz s. Stefana, 23. Rogoziński Marek s. Władysława, 24. Sambor Stanisław s. Stanisława, 25. Tatarzycki Bolesław s. Bronisława, 26. Walisko Kazimierz s. Ernesta, 27. Wilczewski Marian s. Bronisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Chłąd Ireneusz s. Stefana, 29. Chwalińska Wanda c. Stanisława, 30. Krysiuk Hanna c. Stanisława, 31. Lachert Rudolf s. Bohdana, 32. Leśniak Joanna c. Czesława, 33. Mielczarek Ryszard s. Władysława, 34. Pawliszak Jerzy s. Kazimierza, 35. Przybylski Antoni s. Ignacego, 36. Szklarski Krzysztof s. Tadeusza, 37. Szymański Wojciech s. Jerzego, 38. Uhl Tadeusz s. Piotra, 39. Wiśniewski Grzegorz s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZAStUGI

40. Bełżek Janusz s. Aleksandra, 41. Frątczak Wojciech s. Stefana, 42. Kowalewski Janusz s. Władysława, 43. Lendzioszek Marian s. Piotra, 44. Malawski Janusz s. Jerzego, 45. Mazur Kazimierz s. Jana, 46. Nita Ignacy s. Józefa, 47. Przybylski Marek s. Stanisława, 48. Pucek Eugeniusz s. Huberta, 49. Skałecki Janusz s. Tadeusza, 50. Słaby Stanisław s. Ludwika, 51. Sontak Andrzej s. Jana, 52. Wierzbicki Albin s. Jarosława.