Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.24.350

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 maja 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 80/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polsce

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Weiss Horst,

za zasługi w działalności polonijnej, za upowszechnianie polskiej kultury oraz organizowanie i niesienie pomocy Polsce

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Śniadecki Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Wschodniej Republiki Urugwaju

3. Tustanowski Roman,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały we Wschodniej Republice Urugwaju

4. ks. Węgrzyn Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Wschodniej Republiki Urugwaju i Stanów Zjednoczonych Ameryki

5. Michalski Zdzisław,

obywatele Wschodniej Republiki Urugwaju

6. Modzelewski Eduardo, 7. Siudyla Wanda,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Wschodniej Republiki Urugwaju

8. Woźniak Maria,

w uznaniu wybitnych zasług dla Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Koprowski Hilary.