Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.22.324

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 maja 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 82/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. płk Kaczorowski Janusz s. Józefa, 2. płk Koczorowski Tadeusz s. Franciszka,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. płk Harężlak Zdzisław s. Leona,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju narciarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Leszczyński Waldemar s. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kalemba Jan s. Stanisława, 6. Raganowicz Marian s. Augusta, 7. Tokarz Ludwik s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Siderek Marek s. Mieczysława.