Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.20.295

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 1998 r.
o nadaniun orderów i odznaczeń.

Rej. 66/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości kompozytorskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Skrowaczewski Stanisław s. Pawła,

za wybitne zasługi dla rozwoju systemu bankowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Olesiak Kazimierz s. Franciszka,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Zawadzki Edmund s. Franciszka,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Borkowski Tadeusz s. Stanisława, 5. Marczuk Sławomir s. Konstantego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Grudziński Włodzimierz s. Jana, 7. Olton Sabina c. Franciszka, 8. Podsiadło Andrzej s. Stanisława, 9. Zambrzycka Barbara c. Juliusza,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bartkiewicz Brunon s. Kazimierza, 11. Pieronkiewicz Henryka c. Ryszarda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Adamowski Dariusz s. Władysława, 13. Betlej Andrzej s. Józefa,

za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Grelowski Maciej s. Zdzisława,

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bojarun Waldemar s. Pawła.