Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.19.285

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 50/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Południowej Afryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Sadowski Jerzy,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Paszek Zdzisław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Nadolski Krzysztof, 4. Pakulski Jan, 5. Zagała Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

obywatele Królestwa Belgii

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Pakulski Andrzej,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Adamczyk Stanisław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Toklowicz Eddy, 9. Tomaluk Czesław,

obywatel Republiki Fińskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-fińskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Niskanen Pekka,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Schott Cyrille,

obywatel Królestwa Holandii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ludzi potrzebujących pomocy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Van Der Putten Antonie,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Kanadzie

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Michalik Walenty,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej

za zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. ks. Kierbiedź Tadeusz, 15. ks. Maciejowski Antoni,

obywatel Republiki Litewskiej

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Korkuć Władysław,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Hyb Tadeusz,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Schmidt Werner,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Jeske Gerhard,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Skowronek Helmut,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Łątka Janusz,

obywatele Wschodniej Republiki Urugwaju

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-urugwajskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Batalla Parentini Hugo,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Sanabria Mendoza Wilson,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy naukowej

24. Attwood James,

za zasługi w działalności na rzecz Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii

25. Scott Helena.