Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.18.266

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 38/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Argentyńskiej

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Socha Teresa,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Burzyński Sylwester,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

3. Brüderle Rainer,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

4. Burkamp Dieter, 5. Burkamp Gisela,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bruszyński Rajmund,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy medycznej Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Cimochowski George E.,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Skielnik Stefan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Brzoska Irena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Gershman Carl,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej oraz działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. ks. Majka Philip.