Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.6.130

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 256/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności kulturalno-oświatowej

obywatele Republiki Czeskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Polak Karol,

pośmiertnie

2. Kazik Józef,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Milik Józef,

za zasługi w działalności polonijnej:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Francuskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Jozwiak Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zmudzinski Waldemar,

obywatel Kanady

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Burski Jerzy,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Kanadzie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Chmiel Józef,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kubańskiej współpracy kulturalnej

obywatel Republiki Kuby

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Leal Spengler Eusebio,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Baar-Topinka Judy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Wierzewski Wojciech,

za zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Apfel-Czaszka Tadeusz.