Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.6.124

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej.247/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Związku Australijskim

1. Kaszubski Andrzej,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Królestwie Belgii

2. Przymusiała Antoni,

obywatel Repunliki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Jochimsen Johann,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bagdziun Jadwiga,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Federacji Rosyjskiej

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. ks. Pożarski Krzysztof,

za zasługi w pracy kulturalno-oświatowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Frołowa Jadwiga, 7. Sawinowa Wiesława,

obywatele Federacji Rosyjskiej

za wybitne zasługi w krzewieniu języka polskiego, za działalność kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Wieliczkier Aleksander,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Cybienko Elena,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Piotrowski Rajmund, 11. Piskorski Leon, 12. Szening Zbigniew,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Szykier Aleksander, 14. Szymańska Jadwiga,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Rybalczenko Helena,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Bełza Swiatosław, 17. Sidielnikow Leonid,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Świackij Światosław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Piotrowska Jadwiga,

za wybitne zasługi w działalności kulturalno-oświatowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Grabowska Walentyna, 21. Szykier Natalia,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Filipowicz Zygmunt, 23. Fomin Aleksander, 24. Tabałow Fiodor,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Makowicz Adam,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. ks. Podgórny Jan,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Brunhard Vincent,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bobak Cynthia,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29. Grot Stanley, 30. Otto George,

za zasługi w działalności polonijnej

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Frąckiewicz Anna,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Pałka Barbara,

obywatel Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-włoskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

33. ks. Verzé Luigi.