Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.6.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 224/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa w transporcie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jednorowski Wiktor s. Bronisława,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz administracji państwa

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. płk Budzeń Władysław s. Władysława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i turystyki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Lehmann Krzysztof s. Antoniego,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Milczarek Tadeusz s. Antoniego, 5. Nowodworska-Kuran Sabina c. Józefa, 6. podinsp. Sadowski Janusz s. Zdzisława, 7. płk Śwircz Zbigniew s. Feliksa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Nowak Waldemar s. Mariana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Szymańska Maria c. Edwarda,

na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. mł. chor. Duniec Krystyna c. Anatola, 11. płk Sawarzyński Ryszard s. Henryka, 12. mjr Trzaska Robert s. Jana, 13. chor. szt. Wyszyńska Krystyna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Legnickiego

za zasługi w pracy na rzecz rozwoju województwa legnickiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kondusza Wojciech s. Stanisława.