Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.65.720

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 września 1995 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 166/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Cypryjskiej

1.
Anastasiades Simos,

obywatelka Republiki Francuskiej

2.
Denizot Anne-Marie,

obywatel Republiki totewskiej

3.
Ihnatowicz Zygmunt,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

4.
Borkowski Jan,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Kenii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5.
Sapieha Eustachy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6.
Sapieha Antonina

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7.
Urbanowicz Witold,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8.
Bereźnicki Bogdan, 9. Borowski Tadeusz, 10. Szczepkowski Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11.
Rowinski Tadeusz,

obywatele Królestwa Szwecji

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12.
Paszczuk Mieczysław, 13. Pogonowska Jadwiga,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14.
Sapieha Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15.
Antonik Irena, 16. Basiurska Stanisława,

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji

obywatel Królestwa Szwecji

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17.
Risinggard Axel,

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polsce

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18.
Leach James H.,

za wybitne zasługi w długoletniej pracy duszpasterskiej i działalności polonijnej

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19.
ks. Wodarski Jan P.,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20.
ks. Slejzer Ferdynand,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polonijnych organizacji kombatanckich,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21.
Back Marvin,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22.
Kordek John F.,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23.
ks. Pawlikowski John, 24. Sherwin Byron L., 25. Wishner Maynard I.,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26.
Darżynkiewicz Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27.
Krzyżanowski Jerzy,

za zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28.
Frontczak Henryk, 29. Łowicki Henryk, 30. Urbański Jerzy.