Nowość Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2024.428

Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
o nadaniu orderów

nr rej. 143/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, szczególnie w dziedzinie dyrygentury i sztuki kompozytorskiej

1. Maksymiuk Jerzy Jan,

w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej nauki, za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie językoznawstwa oraz popularyzowanie dziedzictwa polskiej literatury

2. Puzyna Jadwiga.