Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2021.851

Akt indywidualny
Wersja od: 17 września 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lipca 2021 r.
o nadaniu orderów

Rej. 259/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

pośmiertnie

1. Lisiecki Stanisław, 2. Przewoźnik Tadeusz, 3. Radwański Tadeusz,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

4. Borucińska Wacława, 5. Paprocka-Woźniak Krystyna, 6. Skrobska Eugenia Felicja, pośmiertnie

7. Adamski Mieczysław Stanisław.