Monitor Polski

M.P.2020.447

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 61/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), za wybitne zasługi w upowszechnianiu prawdy historycznej i popularyzowaniu wiedzy o martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej i na Kresach, odznaczeni zostają

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bąkowski Franciszek, 2. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara.