Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.136

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 583/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odzna czeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Polak Jerzy Jakub,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za upowszechnianie wiedzy historycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Auton Francis James.