Monitor Polski

M.P.2019.1007

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 września 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 476/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Lalik Brunon Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Drop Andrzej.