Monitor Polski

M.P.2019.1006

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 438/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi w działalności na rzecz propagowania i krzewienia kultury fizycznej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Stoch Kamil Wiktor,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Hula Stefan Jarosław,
3. Kot Maciej,
4. Kubacki Dawid Grzegorz,
5. Żyła Piotr Paweł.