Monitor Polski

M.P.2019.914

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 351/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczone zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Certowicz Krystyna,
2. Cieszkowska Halina Irena.