Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2019.873

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

I.
Kwiatkowski Józef,
2.
Rusek Leonard,
3.
Sawicka Bronisława,
4.
Skrzypczyk Franciszek,

pośmiertnie

5.
Chaszczyński Janusz,
6.
Dybczak Bogusław Bronisław,
7.
Dybczak Jerzy,
8.
Kopel Rudolf,
9.
Nowicki Czesław,
10.
Przychodzeń Józef,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

II.
Adamski Antoni,
12.
Gryz Stanisława,
13.
Janiec Feliksa,
14.
Junk Jan,
15.
Legan Wacław,
16.
Łopuska Katarzyna Maria,
17.
Sowa Jan Jakub,
18.
Sztarejko Krystyna Maria,
19.
Wierzbowski Edward Edmund,

pośmiertnie

20.
Borla Andrzej,
21.
Ruchlewicz Władysław,
22.
Szpot Anna s. Maria Alkantara,
23.
Zawadzki Wojciech Jan,
24.
Zimna-Bartkowiak Kazimiera Wanda.