Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2019.830

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 295/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Krauze Kazimierz, 2. Tyszkiewicz Bazyli Bohdan,

pośmiertnie

3. Żaba Jacek Konstanty,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Bednarski Józef, 5. Dzido Jan, 6. Froelich-Przybylska Krystyna Maria, 7. Jabłoński Jerzy Piotr, 8. Krasoń Katarzyna, 9. Krzyżanowski Henryk Jan, 10. Michalska Irena, 11. Sabatowski Wiesław Edward, 12. Stańczak Edward Wojciech, 13. Waluda Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Balicki Marek Zbigniew, 15. Baran Maria, 16. Bzinkowski Józef, 17. Chlewicki Bogusław Stanisław, 18. Chrabąszcz Adam Józef, 19. Grzelczyk Czesław Józef, 20. Gumiela Jan, 21. Kaczorowski Józef Franciszek, 22. Konodyba Jan Krzysztof, 23. Konodyba Olga Maria, 24. Koszur Elżbieta, 25. Kozicki Andrzej Wojciech, 26. Krajewski Janusz Maciej, 27. Lach Mieczysław, 28. Łęcki Marek Zbigniew, 29. Matusiewicz Bronisław, 30. Męciński Bogumił, 31. Mrzygłód Andrzej Edward, 32. Nicpan Wojciech Józef, 33. Nowakowski Zdzisław Władysław, 34. Seredyński Edward, 35. Skrzat Ryszard, 36. Sokołowski Kazimierz, 37. Strubel Krystyna, 38. Studnicki Tadeusz Stanisław, 39. Szafran Zbigniew Lech, 40. Śliwiński Andrzej, 41. Taraciński Eugeniusz, 42. Tatarowska Barbara, 43. Tomczyk Mieczysław, 44. Tuczyński Adam Lech, 45. Werner Zenon, 46. Wiśniewski Walerian Józef,

pośmiertnie

47. Kowalczyk Józef Karol, 48. Łukasik Henryk, 49. Roman Andrzej, 50. Żmijski Zbigniew.