Monitor Polski

M.P.2019.665

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 maja 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 238/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy parlamentarnej oraz przyjaznych stosunków

obywatel Węgier

1. Kövér László,

w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy parlamentarnej oraz przyjaznych stosunków

obywatel Republiki Litewskiej

2. Pranckietis Viktoras.