Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2019.562

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2019 r.
o nadaniu orderów

Rej. 187/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu, za upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

1. Mosberg Edward,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i krzewienie tradycji narodowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2. Tatara Jolanta Grażyna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Mołdawii

3. Bondarczuk Oksana,

obywatelka Ukrainy

4. Osidacz Maria,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Włoskiej

5. Czerwińska Anna Małgorzata,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej

6. Traczewska-Radici Anna Małgorzata.