Monitor Polski

M.P.2019.161

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 575/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Radwański Witold Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kawnik Adam Antoni.